Storfjord Språksenter

 


Sidene er under omleggingBeklager. Her finner du nesten ingenting. Vi kommer sterkere tilbake.Nytt undervisninghefte til grunnskolen (nummer 7)Pacman 1

 

Ca en måned forsinket, men her er den lell, altså siste hefte i serien «finsk i grunnskolen, tilrettelagt for fremmedspråksnivå.» Neste nummer kommer i månedskifte februar-mars.
 
Open publication – Free publishing
PDF til utskrift finner dere nederst på denne siden. Vær så god. Gi oss gjerne tilbakemeldinger.Lærehefter, finsk 5 og 6Storfjord språksenter fikk i 2013 prosjektstøtte fra fylkesmennene i Finnmark og Troms til å videreføre læremiddelprosjektet med egne lærehefter for 5. og 6. årstrinn i faget finsk for andrespråk. Disse to heftene er nå ferdigstilte. Vi er svært fornøyde med at vi i år også har fått prosjekttilskudd for å lage lærehefter for 7. og 8. årstrinn. Disse skal etter planen være ferdige høsten 2015.
En samlet oversikt over læremidlene som har blitt laget i skoleprosjektet vårt, finner du her på hjemmesidene, under Læremateri…Kulturskole og språksenter 7: Hänuuet - haba

Storfjord språksenter og Storfjord Kulturskole har siden 2010 samarbeidet med å kombinere musikk og språklig revitalisering. Dette er et arbeid vi er utrolig fornøyd med. Høsten 2011 lanserte Storfjord kulturskole et eget bandtilbud for ungdom som ville synge på samisk og kvensk. Våren 2012 ble disse elevene tilbudt en mulighet for å gå i studio via kulturskole/språksentersamarbeidet, og lydfilene vi presenterer her er et resultat av denne satsingen. Vi kommer til å publiserer lydfiler på disse sidene jevnlig, så følg med.
 Kulturskole og språksenter 6: Haparandasuuet - haba

Storfjord språksenter og Storfjord Kulturskole har siden 2010 samarbeidet med å kombinere musikk og språklig revitalisering. Dette er et arbeid vi er utrolig fornøyd med. Høsten 2011 lanserte Storfjord kulturskole et eget bandtilbud for ungdom som ville synge på samisk og kvensk. Våren 2012 ble disse elevene tilbudt en mulighet for å gå i studio via kulturskole/språksentersamarbeidet, og lydfilene vi presenterer her er et resultat av denne satsingen. Vi kommer til å publiserer lydfiler på disse sidene jevnlig, så følg med.
På fø…Colibri Design & Taleg Solutions