3. årstrinn: elevhefte

 

Det er laget parallelle elevhefter for 2.-4. trinn. Temaene gjentas i alle trinn, slik at det skal være lettere for læreren å tilpasse undervisning i sammenslåtte klasser.

I 3. klasse begynner vi å snuse på litt enkel grammatikk. Hva skjer med verbet når vi endrer person? Hvordan kan vi endre ordenes betydning ved å legge til noen endelser?

Heftene er laget slik at de skal kunne skrives i.

 

finsk3, trykk

2. årstrinn: elevhefte

Pacman 1

Det er laget parallelle elevhefter for 2.-4. trinn. Temaene gjentas i alle trinn, slik at det skal være lettere for læreren å tilpasse undervisning i sammenslåtte klasser.

I 2. klasse skal eleven lære å lage beskrivende setninger med ON + adjektiv. Vi leker oss også med å bytte på verb i små fortellinger.

Heftene er laget slik at de skal kunne skrives i.

 

2-KLASSE-FINSK-IDEHEFTE_ISSUU

 

 

 

 

1. årstrinn: Idehefte

Pacman 1Ideheftet til 1. årstrinn finnes ikke som et eget opptrykt hefte, kun som en pdf-fil her på nett. Heftet til 1. årstrinn er ikke et elevhefte, men utformet som en ideperm med forslag på forskjellige aktiviteter.  Av erfaring vet vi at undervisningen i 1. klasse sjelden lar seg samkjøre på flere skoler, da man har stort tilpasningsbehov på den enkelte skole for eksempel mellom norsk- og finskundervisning.

De lærerne som ønsker å bruke idepermen, og for eksempel det gloseløpet som dette heftet skisserer,  finner ideperm, bildekort til gloseopplæring, ordsirkler og vurderingsskjemaer i pdf-linkene nederst på denne siden.

 

Kulturskole + språksenter = sant

Storfjouuet - habard språksenter og Storfjord Kulturskole har siden 2010 samarbeidet med å kombinere musikk og språklig revitalisering. Dette er et arbeid vi er utrolig fornøyd med. Høsten 2011 lanserte Storfjord kulturskole et eget bandtilbud for ungdom som ville synge på samisk og kvensk. Våren 2012 ble disse elevene tilbudt en mulighet for å gå i studio via kulturskole/språksentersamarbeidet, og lydfilene vi presenterer her er et resultat av denne satsingen.

 

På følgende fil  fremfører kulturskolebandet Lumipallo J. Karjalainens låt Hän: 

På følgende fil  fremfører kulturskole-elever Haba-Haba på samisk, fritt oversatt til Haparandas. Vokal Julia Bjørklund:

På følgende fil  synger samiskelevene ved Skibotn skole Inguna Gánda:

På følgende fil  synger Karoline Karlsen Du skal ikkje sove bort sumarnatta på kvensk,  En nukkua saata.

På følgende lydfil presenterer språksenterets kvenske visegruppe med Sigrid Båhl og Ramona Esekielsen folkesangen Minun kultani kaunis on

På følgende lydfil presenterer språksenterets kvenske visegruppe med Ramona Esekielsen og Sigrid Båhl sangen Suojelusenkeli 

På følgende lydfil  Burbor skoaddu/Purple Haze. Vokal Morten Henriksen, trommer Isak Engstad.