4. årstrinn: elevhefte

Det er laget parallelle elevhefter for 2.-4. trinn. Temaene gjentas i alle trinn, slik at det skal være lettere for læreren å tilpasse undervisning i sammenslåtte klasser.

I 4. klasse leker vi med lyder, lydendringer, endelser og verbbøying. I slutten av heftet er det et eget grammatikk-kapittel med et sammendrag over alt vi har vært igjennom.

Heftene er laget slik at eleven skal kunne skrive i dem.

4 KLASSE FINSK ELEVHEFTE

3. årstrinn: elevhefte

 

Det er laget parallelle elevhefter for 2.-4. trinn. Temaene gjentas i alle trinn, slik at det skal være lettere for læreren å tilpasse undervisning i sammenslåtte klasser.

I 3. klasse begynner vi å snuse på litt enkel grammatikk. Hva skjer med verbet når vi endrer person? Hvordan kan vi endre ordenes betydning ved å legge til noen endelser?

Heftene er laget slik at de skal kunne skrives i.

 

finsk3, trykk

2. årstrinn: elevhefte

Pacman 1

Det er laget parallelle elevhefter for 2.-4. trinn. Temaene gjentas i alle trinn, slik at det skal være lettere for læreren å tilpasse undervisning i sammenslåtte klasser.

I 2. klasse skal eleven lære å lage beskrivende setninger med ON + adjektiv. Vi leker oss også med å bytte på verb i små fortellinger.

Heftene er laget slik at de skal kunne skrives i.

 

2-KLASSE-FINSK-IDEHEFTE_ISSUU

 

 

 

 

1. årstrinn: Idehefte

Pacman 1Ideheftet til 1. årstrinn finnes ikke som et eget opptrykt hefte, kun som en pdf-fil her på nett. Heftet til 1. årstrinn er ikke et elevhefte, men utformet som en ideperm med forslag på forskjellige aktiviteter.  Av erfaring vet vi at undervisningen i 1. klasse sjelden lar seg samkjøre på flere skoler, da man har stort tilpasningsbehov på den enkelte skole for eksempel mellom norsk- og finskundervisning.

De lærerne som ønsker å bruke idepermen, og for eksempel det gloseløpet som dette heftet skisserer,  finner ideperm, bildekort til gloseopplæring, ordsirkler og vurderingsskjemaer i pdf-linkene nederst på denne siden.