1. årstrinn: Idehefte

Pacman 1Ideheftet til 1. årstrinn finnes ikke som et eget opptrykt hefte, kun som en pdf-fil her på nett. Heftet til 1. årstrinn er ikke et elevhefte, men utformet som en ideperm med forslag på forskjellige aktiviteter.  Av erfaring vet vi at undervisningen i 1. klasse sjelden lar seg samkjøre på flere skoler, da man har stort tilpasningsbehov på den enkelte skole for eksempel mellom norsk- og finskundervisning.

De lærerne som ønsker å bruke idepermen, og for eksempel det gloseløpet som dette heftet skisserer,  finner ideperm, bildekort til gloseopplæring, ordsirkler og vurderingsskjemaer i pdf-linkene nederst på denne siden.