2. årstrinn: elevhefte

Pacman 1

Det er laget parallelle elevhefter for 2.-4. trinn. Temaene gjentas i alle trinn, slik at det skal være lettere for læreren å tilpasse undervisning i sammenslåtte klasser.

I 2. klasse skal eleven lære å lage beskrivende setninger med ON + adjektiv. Vi leker oss også med å bytte på verb i små fortellinger.

Heftene er laget slik at de skal kunne skrives i.

 

2-KLASSE-FINSK-IDEHEFTE_ISSUU