3. årstrinn: elevhefte

 

Det er laget parallelle elevhefter for 2.-4. trinn. Temaene gjentas i alle trinn, slik at det skal være lettere for læreren å tilpasse undervisning i sammenslåtte klasser.

I 3. klasse begynner vi å snuse på litt enkel grammatikk. Hva skjer med verbet når vi endrer person? Hvordan kan vi endre ordenes betydning ved å legge til noen endelser?

Heftene er laget slik at de skal kunne skrives i.

 

finsk3, trykk