4. årstrinn: elevhefte

Det er laget parallelle elevhefter for 2.-4. trinn. Temaene gjentas i alle trinn, slik at det skal være lettere for læreren å tilpasse undervisning i sammenslåtte klasser.

I 4. klasse leker vi med lyder, lydendringer, endelser og verbbøying. I slutten av heftet er det et eget grammatikk-kapittel med et sammendrag over alt vi har vært igjennom.

Heftene er laget slik at eleven skal kunne skrive i dem.

4 KLASSE FINSK ELEVHEFTE