5. årstrinn: lærebok

For trinnene 5.-7. er det laget store og omfattende hefter. For noen grupper kan det være hensiktsmessig å bruke lenger tid på heftene enn ett hefte per årstrinn. Heftene bygger på hverandre, så vi anbefaler at de gjennomgås i gitt rekkefølge.

 

I 5. hefte gjennomgås de grunnleggende prinsippene for nomenbøying og verbbøying. Det er lagt inn en del tenke-oppgaver (Pieni pähkinä / Liten nøtt) der eleven utfordres på å finne sammenhenger mellom gjennomgåtte temaer.

FINSK_5kl_elevhefte, hele