6. årstrinn: lærebok

For trinnene 5.-7. er det laget store og omfattende hefter. For noen grupper kan det være hensiktsmessig å bruke lenger tid på heftene enn ett hefte per årstrinn. Heftene bygger på hverandre, så vi anbefaler at de gjennomgås i gitt rekkefølge.

 

I 6. hefte legges det opp til en del skriveoppgaver knyttet til kompetansemål i kultur og om lokal kvensk kultur.

6klasse_print_singles