7. årstrinn: lærebok

For trinnene 5.-7. er det laget store og omfattende hefter. For noen grupper kan det være hensiktsmessig å bruke lenger tid på heftene enn ett hefte per årstrinn. Heftene bygger på hverandre, så vi anbefaler at de gjennomgås i gitt rekkefølge.

 

I 7. hefte gjennomgås forskjellige nomengrupper og verbgrupper ganske detaljert. Eleven skal også lære å bruke ordbok og å tolke informasjon som er gitt i ordbokstabeller.

7 klasse_elevhefte (2)